DUYURULAR

MEZUNİYET BELGESİ - TRANSKRİPT VE DİPLOMA EKİ İLE İLGİLİ İSTENİLEN BELGELER
  29 Aralık 2023

Bayburt PMYO ve Bayburt POMEM Müdürlüğünden mezun olan öğrencilerimiz, bir üst okula veya başka bir yüksekokula kayıt yaptıracakları takdirde bazı derslerden muaf olmak için kayıt yaptıracakları okullar kendilerinden transkript ile muaf olacakları derslere ait ders içeriklerini talep etmektedirler.

 

TRANSKRİPT, MEZUNİYET BELGESİ VE DERS MÜFREDATI İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Transkript için 135 TL ücret, Polis Akademisi Başkanlığının Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesine TR26 0001 2009 3850 0080 0000 16 İBAN numaralı hesabına;
  • Mezuniyet Belgesi için 135 TL ücret, Polis Akademisi Başkanlığının Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesine TR26 0001 2009 3850 0080 0000 16 İBAN numaralı hesabına;
  • Diploma Eki için 135 TL ücret, Polis Akademisi Başkanlığının Halk Bankası Ankara / Gölbaşı Şubesine TR26 0001 2009 3850 0080 0000 16 İBAN numaralı hesabına;

Dilekçe ekine dekont eklenerek Müdürlüğümüze Posta yolu ile gönderecektir. (Acil durumlarda 0 (458) 213 23 92 numaralı faks numarasına dilekçe ve eki gönderilerek 5 iş günü içinde belgenin aslı posta ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.)

 

DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

  • Hangi Yıl Mezun Olduğu,
  • Sınıfı, Öğrenci Okul Numarası,
  • İstediği Evrak (Ders İçeriği, Mezuniyet Belgesi veya Transkript Belgesi)
  • Açık Adresi, İletişim Bilgileri, Telefon Numarası, Tarih

Müdürlüğümüzce hazırlanan evraklar karşı ödemeli PTT posta ile adreslerine en kısa sürede gönderilecektir.

 

ÖNEMLİ UYARI

  • Ders Müfredatı ücretlerinde, İngilizce- 1, İngilizce-2 gibi dersler ayrı ders olarak  değerlendirildiğinden 15 TL olarak ücret yatırılacaktır.
  • Para yatırılan dekontun açıklama kısmında Bayburt POMEM Müdürlüğü ve istediğiniz belgenin ismi yazılacak (Transkript, Mezuniyet Belgesi, Ders Müfredatı Ücreti.)

 

NEDEN ÜCRET YATIRMAM GEREKİYOR?
HUKUKİ DAYANAK;
RESMİ GAZETE: 15/07/2015
RESMİ GAZETE SAYISI: 29417
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN 3. BÖLÜMÜ 20. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİNDE VE MEZUNİYETTE NOT DÖKÜMÜ (TRANSKRİPT) BİR DEFA ÜCRETSİZ VERİLİR. DAHA SONRAKİ TALEPLERDE BAŞKANLIK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TESPİT EDİLECEK ÜCRETLER BAŞKANLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA YATIRILIR VE BELİRLEMİŞ OLDUĞU ÜCRETLER 06/01/2023 TARİH VE 2023/1 DÖNER SERMAYE YÜRÜTME KURULU KARARIDIR BELİRLENEN ÜCRETLER YUKARDAKİ GİBİDİR.

Haber Paylaş