OKULUMUZ

Ders İçerikleri

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 23.Dönemde Uygulanacak Ders Tablosu

1. Dönem

Sıra No Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
1 Temel Hukuk (Hukuka Giriş) 6 42
2 Demokratik Polislik ve İnsan Hakları 2 14
3 Devletin İdari Yapısı 2 14
4 Mesleki Yazışma 1 4 28
5 Silah ve Atış Bilgisi 1 6 42
6 Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri 6 42
7 Beden Eğitimi 1 2 14
8 Trafik Güvenliği 2 14

 

2. Dönem

Sıra No Dersin Adı Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
1 Polis Mevzuatı 6 42
2 Polislikte Vaka Çalışmaları 6 30
3 Sosyal Psikoloji ve Toplumsal Olaylar Kitle Yönetimi 4 20
4 Silah ve Atış Bilgisi 2 8 40
5 Polis Halk İlişkileri ve İletişim 2 10
6 Beden Eğitimi 2 2 10
7 Mesleki Yazışma 2 2 10