OKULUMUZ

Hakkımızda

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz; 8 Haziran 1996 tarihli Bakanlık Onayı ile açılmasına kararı verilmiştir. Ancak Aralık 1997 yılında alınan karar uygulamaya konulmuşsa da onay tarihi itibariyle polis okulu olarak kullanılacak geçici binanın hazır olmaması, personel atama zamanının geçmiş olması gibi sebeplerle Eylül 1998 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 10.09.2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karar 24.09.2003 Tarih ve 25239 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış; öncelikle Bayburt Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü, daha sonra Polis Meslek Yüksek Okulu’na, 30.07.2015 Tarihli Bakanlık onayı ile de Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.