OKULUMUZ

Misyon-Vizyon

Misyonumuz;

Tüm personel ve eğitimci kadromuz; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygılı, tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerler ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına; toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulması ve korunmasında görev alacak polis memurları yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz;

Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir kurum olmak.